Výběr vhodné velikosti plátů


V praxi se setkáváme s poměrně jednoduchou otázkou - Jakou velikost plátů zvolit ?

 

Odpověď bohužel není tak jednoduchá, a řídí se několika proměnnými, na které si musíte odpovědět jako první:

 

  1. nosič s pláty teprve vybírám, tedy nejsem ničím limitován
  2. nosič plátů již mám, pouze ho potřebuji dovybavit pláty

 


Ještě, než začneme rozebírat shora uvedené možnosti, rádi bychom prezentovali vlastní postoj k celé problematice.

Vycházející zejména z amerického modelu výběru keramickokompozitových plátů, a jako jediný jej zároveň považujeme za naprosto správný.

 

Tento model pracuje se dvěma základními fakty:

 

 

strikeface-spravne-umisteni-balistickych-platu

  • "balistický plát" je od toho, aby kryl životně důležité orgány ukryté v hrudním koši - (nikoli břiše) Správné umístění plátu na hrudním koši je vidět na obrázku. Všímejte si prosím zejména pozice plátu vzhledem ke klíční kosti a žebrům. Pláty kryjí "pouze" hrudní koš proto, že se jedná o ideální poměr mezi "dostatečnou krycí plochou" nejdůležitějších orgánů a "dostatečné hybnosti" uživatele.

 

  • každý jednotlivec má odlišnou stavbu těla, tedy i jinak velký hrudní koš a orgány v něm ukryté - velikost plátů je tedy nutné přizpůsobit fyziologii těla, respektive velikosti hrudního koše

 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že univerzální velikost plátů vhodná pro všechny neexistuje a výběr plátů by se měl řídit tělesnou stavbou uživatele. Pokud se tak nestane, dochází často ke dvěma zásadním problémům. Tím méně závažným problémem je volba příliš velkého plátu, který uživatele limituje v hybnosti (týká se zejména výšky plátu a jeho přesah směrem k břichu) a zároveň uživatel nosí "přebytečnou hmotnost" v podobě části plátu, kterou jeho fyziologie "nevyužije" (týká se zejména šířky plátu). Tou horší a nebezpečnější možností je volba příliš malého plátu, která může mít samozřejmě nedozírné následky. V tomto směru jsou největší rozdíly konvenčních velikostí plátů zejména ve výšce daného plátu. Zde je potřeba říci, že velikost plátu a jeho reálná krycí plocha jsou také naprosto odlišné pojmy, zde odkazujeme na náš článek Teorie o krycí ploše balistických plátů.

 

V souladu s výše uvedenými postřehy zavedla armáda spojených států amerických začátkem 90. let koncept kompozitních plátů zvaných SAPI (Small Arms Protective Insert), které byly roztříděny celkem do 5 standardizovaných rozměrů, nazvaných obdobně jako konfekční velikosti oblečení S, M, L, XL - tyto názvy standardů jsou však pouze orientační a vždy je nutné, řídit se porovnáním fyzických rozměru plátů s rozměry hrudního koše. Technicky vzato je tedy nemůžete bezhlavě koupit pláty ve velikosti, ve které si kupujete tričko.

 

Jako nápověda vznikla řada orientačních tabulek, udávající přibližné tělesné proporce, konkrétně obvod hrudního koše a výšku potencionálního uživatele, které mají sloužit jako určitá nápověda, jakou velikost balistických plátů zvolit. Jednu ze zmíněných tabulek tedy k článku přikládáme.

 

strikeface-sapi-standardyOriginální SAPI pláty byly od začátku navrženy jako kompozitní, v imperiálních mírách - palcích, proto naše nabídka ocelových plátů StrikeFace.cz přímo vychází z těchto originálních rozměrů a právě proto se mohou udávané míry v milimetrech zdát poněkud nesmyslné.

 

Co si tedy z úvodu tohoto článku odnést ? Kromě toho, že je vhodné velikost plátu přizpůsobit fyziologii uživatele, především popření největší české "fámy", která pracuje s domněnkou, že SAPI / ESAPI / XSAPI plát, je jeden rozměr jakéhosi univerzálního plátu.

Řadě lidí totiž výše popsané informace nejsou známy a mylně se domnívají, že když se napíše, že je nějaká vesta určená pro SAPI plát, tak mají pouze jednu možnost volby - jednu velikost plátu. Nejednou jsme museli odpovídat na otázku "jak že je ten SAPI plát velký ?" a jak je patrno, odpověď tak jednoduchá nebyla.

 

Už zbývá jen dodat, že ESAPI (Enhanced Small Arms Protective Insert) není defakto nic jiného, než vylepšená - odolnější verze kompozitních SAPI plátů, která je rozměrově se SAPI totožná, a tedy jsou vesty vyrobené pro SAPI a ESAPI zpětně kompatibilní, respektive jejich rozměry jsou totožné.

 

A proč všechno tohle píšeme ? Protože co se výběru správné velikosti plátů týče, jsou naše postřehy poměrně "alarmující", neboť nemalá část klientů, se kterými jsme se doposud setkali, byla vybavena pláty o rozměru 245x295 mm (což je zřejmě jakási zmenšenina plátů 10"x12"). Nejednou jsme se s tímto rozměrem setkali právě u poměrně vzrostlých jedinců, mužů nad 180 cm výšky, kteří by reálně, v souladu s výše popsanými postupy, potřebovali plát podstatně větší, často i SAPI L či XL, jejichž krycí plocha je o několik desítek centimetrů čtverečních větší.

 

Pokud srovnáte rozměry plátu SAPI L (260x337 mm) se zmiňovaným plátem 245x295 mm, zjistíte, že uživatel tohoto menšího plátu byl ochuzen o krycí plochu o přibližných rozměrech 4,2x26 cm na výšku, a 1,5x20 cm na šířku (tolerance zahrnující zkosení pro ramena je orientační). Ačkoli se to někomu může zdát málo, v přepočtu na centimetry čtvereční se jedná o poměrně slušnou krycí plochu, zhruba o velikosti otevřené dlaně (srdce ?), jejíž vynechání může mít nedozírné následky. Vycházejme tedy z toho, že kdyby rozdělení plátů na různé velikosti nemělo smysl, tak to asi ti Američané ani nevymýšleli že ?

 

Tímto se tedy dostáváme ke shora popsanému bodu č. 1, tedy jakou velikost plátu zvolit, pokud svůj nosič plátů zatím nemáte. Rozhodně doporučíme postupovat v souladu s výše uvedenými "postupy", tedy vybrat vhodnou velikost plátů a antišokových vložek podle rozměrů hrudního koše uživatele a poté až pro tuto velikost plátů zvolit nosič příslušné velikosti.

 

Pokud se zaměříme na otázku č. 2, tedy jak zvolit vhodnou velikost plátů za předpokladu, že již svůj nosič máme, zcela určitě je nejspolehlivějším řešením vzít nosič případně "neprůstřelnou" vestu fyzicky do rukou, a metrem přeměřit kapsu, která je k zasunutí panelů určená. Při měření je nutno počítat s tím, že ačkoli má samotný ocelový panel tloušťku 3-8 mm, doporučujeme jej použít alespoň s 6-9 mm antišokovou vložkou. V případě použití protistřepinové kapsy či nástřiku PAXCON je dále nutno k celé ploše plátu připočítat i tuto vrstvu.  Ve výsledku tedy bude tloušťka celé sestavy plátu s antišokovou vložkou kolem 18-25 mm.

Zcela nejspolehlivějším řešením pro zjištěnívelikosti plátu, který do Vaší vesty padne, je vytvoření "atrapy" plátu, kterou si můžete udělat například z kartonu ze staré krabice. Rozměr plátu si na karton nakreslíte, vystřihnete a poté "atrapu" fyzicky vyzkoušíte, čímž budete mít jistotu, že plát pasuje akorát.

 

Pokud Vám žádný z rozměrů vystavených na našich stránkách nebude vyhovovat, ať už z pohledu Vaší fysiologie, nebo prostě proto, že do Vaší vesty žádný z konvenčních rozměrů nepasuje, stačí nám napsat, nebo zavolat, s tím, jaký rozměr požadujete, a my Vám ocelové pláty vyrobíme na míru, dle Vašich požadavků, a to včetně libovolného zkosení pro ramena, prostě tak, aby Vám seděl jako ulitý a výřezy pro ramena byly pohodlné.